Jdi na obsah Jdi na menu
 


KRONIKA - PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ

13. - 16. STOLETÍ

 • 1261 - 1. písemná zmínka o obci jménem Prusy. Ves majetkem vizovického kláštera
 • 1460 - ves zastavena pánům z Ludanic
 • 1497 - ves přechází do majetku Jana Kuny z Kunštátu
 • 1536 - ves se stává majetkem Albrechta Prusinovského z Víckova
 • 1566 - dokončení stavby domu novokřtěnců

17. - 18. STOLETÍ

 • 1601 - drancování obce císařskými vojsky
 • 1605 - vypálení obce bočkajovci
 • 1609 - vypálení domu novokřtěnců
 • 1619 - ves je opětovné do základů vydrancována císařskými vojsky
 • 1624 - obec darována Ferdinandem II. olomouckým jezuitům
 • 1653 - předpokládaný počet obyvatel 600, počet nemovitostí 81
 • 1712 - ve vsi postavena kaple sv. Izidora
 • 1758 - postaven chrám zasvěcený sv. Izidorovi
 • 1773 - zřízena samostatná lokální kurie
 • 1773 - otevřena jednotřídní škola

19. STOLETÍ

 • 1840 - podle konskripce mají Prušánky 230 domů a 1023 obyvatel
 • 1842 - obrovský požár pohltil celou obec
 • 1846 - v důsledku požáru lehlo popelem 198 domů
 • 1848 - Prušánky připojeny k okresnímu hejtmanství v Kyjově
 • 1849 - vyvazovací práce z roboty
 • 1850 - zvolen 1. starosta obce T. Maděryč
 • 1859 - Prušánky povýšeny na faru
 • 1866 - nákaze cholery podléhá v obci 106 osob
 • 1867 - založen Kuffnerův velkostatek, 2. vedle císařského
 • 1872 - stěhování některých občanů do Ruska a Chorvatska
 • 1873 - obec opětovně postižena cholerou, umírá 33 lidí
 • 1882 - stavba nové školy uprostřed obce
 • 1897 - založení hasičského sboru
 • 1898 - založen spořitelní a záloženský spolek

20. STOLETÍ

 • 1904 - otevřena lidová knihovna akademickým klubem z Hodonína
 • 1917 - zabavení dvou zvonů pro vojenské účely
 • 1919 - založeny jednoty Orla, Sokola, proletářské tělovýchovy
 • 1919 - otevřen potravní spolek
 • 1923 - v Prušánkách přistává první letadlo
 • 1924 - pozemková reforma
 • 1928 - elektrifikace obce
 • 1929 - otevřen 1. kinematograf, založena osvětová komise
 • 1930 - stavba a kolaudace fary
 • 1933 - založení vinařské besídky
 • 1934 - obec postižena obrovskou bouří a následnými zátopami
 • 1935 - rozsáhlé krupobití a následné teplota až 45°C
 • 1936 - instalace telefonní linky z Moravské Nové Vsi do Prušánek
 • 1937 - založení vinařského družstva, filiálky družstva z Čejkovic
 • 1942 - pro válečné účely zabaveny tři zvony z farního kostela
 • 1945 - 14.4. Prušánky osvobozeny od okupantů
 • 1947 - do farního chrámu pořízeny nové zvony
 • 1953 - založen Slovácký krúžek
 • 1959 - postaven kulturní dům
 • 1967 - novostavba mateřské školy
 • 1972 - novostavba základní školy
 • 1972 - založen národopisný soubor Podlužánek
 • 1981 - první krojované letní hody